Ca sĩ Electriz 199s

'Electriz 199s' gồm 7 thành viên: Nguyễn Tiến Việt, Đồng Thủy Tiên, Nam hát chính: Đỗ Quang Đạt, Nam nhảy chính: Trần Hưng, Nữ hát chính: Nguyễn An An, Nam đại diện hình ảnh nhóm: Đỗ Hoàng Dương. Nữ hát chính: Hoàng Hương

>> Xem thêm