Lời bài hát Mashup Ngày đầu tiên đi học - bụi phấn

Ngày đâu tiên đi học,mẹ
dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc,mẹ dỗ dành yêu thương

Ngày đầu tiên đi học,em
nước mắt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên

Em bây giờ khôn lớn,vẫn nhớ về ngày xưa

Ngày đầu tiên đi học,mẹ cô cùng vỗ về...

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người
làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dậy dỗ
Khi em tuổi còn thơ

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy