Lời bài hát Gửi anh xa nhớ

Em xa nhớ em có khoẻ không
Anh lâu lắm không viết thư tay
Đầu thư anh chẳng biết nói gì
Ngoài câu anh ở đây nhớ em vơi đầy

Em hãy cứ yên tâm công tác
Anh da diết thuỷ chung một lòng
Ngày anh nghĩ về em thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về em

Chorus 1:

Em đi hoài đường xa
Anh vẫn chờ nơi ấy
Anh yêu lắm đấy
Anh thương lắm đấy
Anh lo cho em nhiều đấy

Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Anh sang thưa chuyện nhà em nghe em

Chorus 2:

Em đi hoài đường xa
Anh vẫn chờ đợi em
Yêu xa khó lắm
Yêu xa nhớ lắm
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Mong đến ngày gặp (nhau) em
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Anh sang thưa chuyện nhà (cùng) em nhé (nghe) em.