Lời bài hát Đông Đến Cô Đơn Về

Ngày mùa thu ấy lá
Lất phất bay vai em gầy
Mình ngồi nơi đây nắm lấy
Đôi tay nhìn trời mây
Điều đơn giản nhỏ bé như vậy
Cũng đủ để lấp đầy
Chuyện tình yêu nồng cháy
Của hai ta mỗi ngày
Rồi mùa đông đến tiễn bước
Thu đi trong lạnh lùng
Bởi vì câu nói em sẽ
Buông tay dừng ở đây
Và như những bông tuyết vô tình
Em tan biến vô hình
Bỏ lại anh một mình ngẩn ngơ
Cứ ngóng cứ chờ
Mùa thu qua gió đông sang
Anh ôm một chuyện tình dở dang
Cứ lẳng lặng một mình cô đơn
Vẫn yêu em yêu trong tủi hờn
Người anh thương hết thương anh
Nhưng anh thì cả đời vẫn thương
Vẫn cứ lặng nhìn về phía em
Là anh đang tự làm đau mình
Rồi mùa đông đến tiễn bước
Thu đi trong lạnh lùng
Bởi vì câu nói em sẽ
Buông tay dừng ở đây
Và như những bông tuyết vô tình
Em tan biến vô hình
Bỏ lại anh một mình ngẩn ngơ
Cứ ngóng cứ chờ
Mùa thu qua gió đông sang
Anh ôm một chuyện tình dở dang
Cứ lẳng lặng một mình cô đơn
Vẫn yêu em yêu trong tủi hờn
Người anh thương hết thương anh
Nhưng anh thì cả đời vẫn thương
Vẫn cứ lặng nhìn về phía em
Là anh đang tự làm đau mình
Mùa thu qua gió đông sang
Anh ôm một chuyện tình dở dang
Cứ lẳng lặng một mình cô đơn
Vẫn yêu em yêu trong tủi hờn
Người anh thương hết thương anh
Nhưng anh thì cả đời vẫn thương
Vẫn cứ lặng nhìn về phía em
Là anh đang tự làm đau mình
Vẫn cứ lặng nhìn về phía em
Là anh đang tự làm đau mình