Lời bài hát Đối Mặt Sự Thật

Khi đôi tay của anh đang cố níu lấy
và anh biết chúng ta chỉ còn vài giây, hạnh phúc,
mong manh, dễ vỡ, ngay từ đầu thì anh đã biết cũng sẽ có ngày chúng ta chia tay không thễ cố gắng đc gì nữa

Vấn đề có lẽ đã không đc đơn giản
liên tiếp thật là nhiều mâu thuẫn đã gây nãn
từng ngày từng giờ những giây phút đã quên l ãng
còn lại điều gì sau những cảm giác mê sảng

chắc có lẽ em không thể quên đc hết tất cả những cảm giác lúc khi anh và em ngày xưa đã từng bên nhau đã hứa với nhau thật nhiều
và anh vẫn nhớ đến ngày đầu khi ta *** nh au mặc dù anh đã cố gắng dùng hết khả năng của mình chỉ mong đc giữ lấy niềm hp và
anh sẽ không đc phép làm sai bất cứ điều gì kể cả khi em cho rằng những điều anh làm a dành cho em mãi luôn là phiền
và anh vẫn nhớ và anh vẫn đợi dù cho e có thay đỗi thì anh vẫn hứa một điều rằng anh sẽ giam trái tim của mình mãi mã