Lời bài hát Uống Nhầm Một Ánh Mắt - Khánh Đơn

Chuyện tình xưa cũ
Chắc em không còn nhớ
Vì giờ em đã say đắm
Bên cạnh người ta
Đôi khi vô tình ta thấy nhau đôi lần
Nghẹn ngào khi em
Nỡ xem nhau là người dưng
Giả vờ xem như
Đã quên em từ đó
Giả vờ buông bỏ
Nhưng nước mắt lặng thầm rơi
Mất em đi rồi
Mưa cứ rơi đêm ngày
Vậy gặp được em
Là sai lầm hay đúng đây
Em bước bên ai
Có như anh ngày ấy
Là người em sẽ đến bên
Mỗi khi lòng không vui
Đã hứa với em rồi
Mọi khó khăn trên đời
Anh sẽ vì em
Mà một mình gánh vác thôi
Anh đã không may
Uống nhầm một ánh mắt
Cả đời anh mãi mãi say với
Nỗi buồn chia tay
Biết chẳng thể quay lại
Mà nhớ thương điên dại
Anh thà chìm trong cơn say
Nên không thể mở lòng cùng với ai
Giả vờ xem như
Đã quên em từ đó
Giả vờ buông bỏ
Nhưng nước mắt lặng thầm rơi
Mất em đi rồi
Mưa cứ rơi đêm ngày
Vậy gặp được em
Là sai lầm hay đúng đây
Em bước bên ai
Có như anh ngày ấy
Là người em sẽ đến bên
Mỗi khi lòng không vui
Đã hứa với em rồi
Mọi khó khăn trên đời
Anh sẽ vì em
Mà một mình gánh vác thôi
Anh đã không may
Uống nhầm một ánh mắt
Cả đời anh mãi mãi say với
Nỗi buồn chia tay
Biết chẳng thể quay lại
Mà nhớ thương điên dại
Anh thà chìm trong cơn say
Nên không thể mở lòng cùng với ai
Em bước bên ai
Có như anh ngày ấy
Là người em sẽ đến bên
Mỗi khi lòng không vui
Đã hứa với em rồi
Mọi khó khăn trên đời
Anh sẽ vì em
Mà một mình gánh vác thôi
Anh đã không may
Uống nhầm một ánh mắt
Cả đời anh mãi mãi say với
Nỗi buồn chia tay
Biết chẳng thể quay lại
Mà nhớ thương điên dại
Anh thà chìm trong cơn say
Nên không thể mở lòng cùng với ai