Lời bài hát Lắc kêu shake up (Rhyskai mashup)

Everybody! Every, everybody! Everybody, are you ready in the club?
One two three, let’s go to party now!
One two three, hotgirls go round and round! One two three, DJ let get some loud!
One two three, hey friends let’s check this out!
Drinks up, and drink it up!
We can say never give up!Drink it up! I drink it up! You drink it up! We drink it up!
Shake your sucking drinks up! Shake your sucking drinks up!
Shake your sucking, shake your sucking,shake your sucking drinks up!
Party people! I don’t care, you don’t care, we can came from anywhere.
Raise your hands, raise your hands, everybody drink again!
Drinks up! Shake up! Do you wanna be drunk up?Drinks up! Shake up! 1, 2, 3, yo!
Khắp chúng sanh thường nói là:
Anh em ta là một gia đình! Một gia đình là phải nhiệt tình!
Phải nhiệt tình để mà uống hết mình! Uống hết mình ta cùng nhau xập xình!
Bia bất khả ép, ép bất khả từ, lừ đừ cũng ép, sắt thép cũng phải nhừ!
Nếu hôm nay đã đông vui như thế, thì không say là không về!