Lời bài hát Anh sai rồi

Nếu ngày mai
Em rời xa Anh
Anh không biết sống thế nào đây
Con tim Anh nhói đau từng cơn
Anh biết
Hạt mưa không ngừng rơi khi thấy Em buồn
Xin thời gian
Hãy trở lại đi
Anh không muốn mất Em người ơi!
Con tim Anh nhói đau từng cơn
Anh khóc
Vì Anh biết mình sai
Tất cả là vì tại Anh
Anh sai rồi
Anh sai rồi
Xin Em một lần
Hãy nói "Em yêu Anh"
Anh xin nhận
Nhận hết nỗi buồn
Đừng rời xa kỉ niệm
Anh vẫn ở đây ngóng chờ Em
Giờ Em ở đâu
Tìm Em ở đâu
Sao Em nỡ bước đi rời ra
Hãy quay trở về bên Anh
Một lần thôi Em
Anh đã sai rồi
Anh như gục ngã
Chìm đắm trong ly rượu say
Xin Em một lần
Tha thứ quay về bên Anh
Anh sai rồi
Anh sai rồi
Xin Em một lần
Hãy nói "Em yêu Anh"
Anh xin nhận
Nhận hết nỗi buồn
Đừng rời xa kỉ niệm
Anh vẫn ở đây ngóng chờ Em
Giờ Em ở đâu
Tìm Em ở đâu
Sao Em nỡ bước đi rời ra
Hãy quay trở về bên Anh
Một lần thôi Em
Anh đã sai rồi
Anh như gục ngã
Chìm đắm trong ly rượu say
Xin Em một lần
Tha thứ quay về bên Anh
Anh như gục ngã
Chìm đắm trong ly rượu say
Xin Em một lần
Tha thứ
Quay về bên Anh