Lời bài hát Mashup christmas and new year (Remix)

Last Christmas
I gave you my heart but the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special

Feliz navidad
Feliz navidad
Feliz navidad
Prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
From the bottom of my heart

Được cùng em, về vùng biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu anh mãi
Nói những lời “All I want for christmas is you”
Nói những lời “All I want for christmas is you”

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to wish you a merry christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

One, two,three
Nào mình cùng mừng, mừng ngày chúa đã sinh ra đời,
Nào mình cùng nắm, nắm tay nhau và tươi cười
Hòa bình đã đến đem hạnh phúc cho muôn người,
Nào ta hãy cùng cất tiếng ca và mừng vui
Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng nhau vui lên !
Đêm noel ta xin ơn trên ban tiếng ca về cho thế gian

Đêm, đêm Noel khi tiếng ca đã vang lên
Chuông giáo đường vẫn vang ngân lên
Ta hãy cất tiếng ca vang lừng

Good tidings to you wherever you are
Good tidings for Christmas and a Para bailar La Bamba
Para bailar La Bamba
Se necessita una poca de gracia
Una poca de gracia
Para mi sari

I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
From the bottom of my heart

Nào mình cùng mừng, mừng ngày chúa đã sinh ra đời,
Nào mình cùng nắm, nắm tay nhau và tươi cười
Hòa bình đã đến đem hạnh phúc cho muôn người,
Nào ta hãy cùng cất tiếng ca và mừng vui
Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng nhau vui lên !
Đêm noel ta xin ơn trên ban tiếng ca về cho thế gian
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year