Lời bài hát XEM VIDEO ĐỂ BÌNH CHỌN CHO ĐĂNG NGUYỄN

Cảm ơn bạn đã bình chọn cho thí sinh Đăng Nguyễn, mỗi lượt xem video là một lượt bình chọn cho Đăng Nguyễn có cơ hội trở thành Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi COVER - CAN YOU TRY?. Xin cảm ơn!