Ca sĩ Bá Quốc Vĩnh

Bá Quốc Vĩnh tên thật laf Trần Thanh Hoàng. Sinh ngày: 10/4/1992

>> Xem thêm