Lời bài hát Giấc mơ bị đánh cắp

Giấc mơ tôi bị đánh cắp, biết có một người duy nhất
Giữ mãi không cho tôi tỉnh giấc
Cớ sao em còn ở đây, cứ qua đây rồi sẽ thấy
Giấc mơ ơi trao em từ lâu, chỉ mình em..

Chỉ mình em
Chỉ riêng mình em
Cớ sao người cứ giữ mãi giấc mơ này,
khiến cho tôi ngu ngơ chờ mong

Nếu yêu tôi hãy nói với tôi
Giấc mơ này mình chia đôi
Đừng có ngốc nghếch để lại tôi một mình
Đi loanh quanh tìm giấc mơ tôi

Hãy mau gần lại đây với tôi
Để ta lại được cùng chung đôi
Đừng cố giấu kín để rồi tim loạn nhịp
Đừng giữ giấc mơ một mình.