Lời bài hát XEM VIDEO ĐỂ BÌNH CHỌN CHO TRẦN THÀNH TÂM

Cảm ơn bạn đã bình chọn cho thí sinh Trần Thành Tâm, mỗi lượt xem video là một lượt bình chọn cho Trần Thành Tâm có cơ hội trở thành Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi COVER - CAN YOU TRY?. Xin cảm ơn!