Lời bài hát XEM VIDEO ĐỂ BÌNH CHỌN CHO NGUYỄN KHÁNH DUY

Cảm ơn bạn đã bình chọn cho thí sinh Nguyễn Khánh Duy, mỗi lượt xem video là một lượt bình chọn cho Nguyễn Khánh Duy có cơ hội trở thành Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi COVER - CAN YOU TRY?. Xin cảm ơn!