Lời bài hát Bạn thân đừng cho mượn tiền (Chế: Độ ta không độ nàng)

(Bài hát được đóng góp bởi thành viên 094335xxx)

Bạn ở nơi đâu sao mãi
Chẳng thấy trả nợ cho mình
Mà bạn sao cứ lặng thinh
Sắc thái ung dung yên bình
Mình thì như trên đống lửa
Chờ bạn hết mấy mùa mưa
Chỉ nghe vài câu thề hứa
Ngày mượn sao thấy thảm thương
Nhìn bạn đăng face ăn uống
Quán xá sang trọng nhất vùng
Mình thì ba bữa mì tôm
Tích góp cho bạn vay tiền
Giờ bạn tung tăng khắp miền
Bạn mượn chẳng lấy được đâu
Mượn lâu là mất luôn bạn hiền
Giờ bạn giàu sang phú quý
Bỗng có ngày bạn trở về
Mình gặp hỏi thăm vài câu
Vẫn bước chẳng quay đầu
Giả vờ như không biết gì
Lạnh lùng cứ thế bỏ đi
Bạn xưa giờ không còn nữa
Còn nợ bạn đã trả chưa
Cuộc đời ôi sao ngang trái
Túng thiếu cho bạn vay tiền
Giờ đòi tiền như thằng điên
Chẳng biết xin hay lấy nợ
Tình bạn trong ta xoá mờ
Bạn mượn tốt nhất làm ngơ
Bạn thân đừng nên cho mượn tiền
Giờ bạn giàu sang phú quý
Bỗng có ngày bạn trở về
Mình gặp hỏi thăm vài câu
Vẫn bước chẳng quay đầu
Giả vờ như không biết gì
Lạnh lùng cứ thế bỏ đi
Bạn xưa giờ không còn nữa
Còn nợ bạn đã trả chưa
Cuộc đời ôi sao ngang trái
Túng thiếu cho bạn vay tiền
Giờ đòi tiền như thằng điên
Chẳng biết xin hay lấy nợ
Tình bạn trong ta xoá mờ
Bạn mượn tốt nhất làm ngơ
Bạn thân đừng nên cho mượn tiền