Lời bài hát Gửi em xa nhớ

Em xa nhớ em có khoẻ không
Anh lâu lắm ko viết thư tay
Nhận thư em niềm vui trong lòng
Vội mang ngay giấy bút viêt nên tâm sự
Em hãy cứ yên tâm hậu phương
Anh da diết thuỷ chung một lòng
Dù công tác còn khó khăn nhiều
Và đêm đêm nằm mơ về em

Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ nơi ấy
Anh yêu lắm đấy
Anh thương lắm đấy
Anh lo cho em nhiều đấy
Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua *** gói bánh
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe em

Em xa nhớ em có khoẻ không
Anh lâu lắm ko viết thư tay
Nhận thư em niềm vui trong lòng
Vội mang ngay giấy bút viêt nên tâm sự
Em hãy cứ yên tâm hậu phương
Anh da diết thuỷ chung một lòng
Dù công tác còn khó khăn nhiều
Và đêm đêm nằm mơ về em

Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ nơi ấy
Anh yêu lắm đấy
Anh thương lắm đấy
Anh lo cho em nhiều đấy
Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua *** gói bánh
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe em

Anh đi hoài đường xa
Anh đi hoài đường xa
Em vẫn chờ nơi ấy
Yêu xa khó lắm
Yêu xa nhớ lắm
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua *** gói bánh
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe em