Lời bài hát Đơn phương

Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương

Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi

Tôi vẫn thường mong người khóc

Mong người có nhiều ưu phiền

Vì khi đó tôi có thể sẻ chia


Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra

Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn

Người tìm ai đó như mong đợi

Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi

Chorus:

Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương

Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương

Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau

Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương

Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương

Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi

Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ...

Người ơi